ทำไม Employer Branding ถึงมีความสำคัญต่อองค์กร ?

Employer Branding คืออะไร ?

Employer Branding คือ การสร้างแบรนด์ให้องค์กรให้เป็นที่รับรู้และรู้จักมากขึ้น หรือทำให้องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี โดดเด่นกว่าคู่แข่ง โดยทำให้พนักงานมีความไว้เนื้อเชื่อใจมากขึ้น มีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับองค์กร จงรักภัคดีต่อองค์กร รวมถึง Employer Branding ยังมีผลต่อบุคคลภายนอกด้วย ที่สำคัญมากก็คือเมื่อองค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อทุกคนแล้วจะทำให้มีคนอยากเข้ามาทำงานด้วยโดยที่องค์กรนั้นไม่จำเป็นต้องประกาศหาหรือสรรหาคน ก็มีคนที่พร้อมจะเข้ามาร่วมงานด้วย ดังนั้น Employer Branding เปรียบเสมือนกับการสร้าง แบรนด์สินค้าชนิดหนึ่งเป็นการขายจุดเด่นของสินค้านั้น สร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้าทำให้สินค้ามีภาพลักษณ์ที่ดีและทำให้ผู้บริโภคอยากจะใช้สินค้านั้นไปตลอด

 

เนื้อหาที่คุณอาจสนใจ

 

ทำไมหลายองค์กรถึงเริ่มทำ Employer Branding

ปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะองค์กรใหญ่หรือเล็กก็เริ่มหันมาทำ Employer Branding กันทั้งนั้นเนื่องจากการเข้ามามีบทบาทของโซเชียวทำให้เข้าถึงผู้คนได้ง่าย จึงเป็นช่องทางที่ดีในการใช้สื่อสารเกี่ยวกับองค์กร วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมองค์กร สวัสดิการความเป็นอยู่ของพนักงาน ซึ่งประโยชน์ไม่ได้มีแค่สร้างภาพลักษณ์เพียงอย่างเดียวแต่ ยังเพิ่มความได้เปรียบในการสรรหาคนได้อีกเมื่อองค์มีภาพลักษณ์ต่อบุคคลภายนอกแล้วใครๆก็อยากเข้ามาทำงานให้กับองค์กรทำไมหลายองค์กรถึงเริ่มทำ Employer Branding ?

การทำ Employer Branding ควรเริ่มจากการสร้าง EVP หรือ Employer Value Proposition คือคุณค่าที่คุณจะได้รับจากนายจ้างหรือองค์กร ถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือ ถ้าคุณเข้ามาทำงานในองค์กรคุณจะได้รับอะไรบ้างค่าตอบแทน สวัสดิการ นโยบายต่างๆ และยังสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้แล้ว EVP จะเกิดขึ้นมาได้ยังไง
การที่องค์กรจะได้ EVP ออกมานั้นจำเป็นต้องผ่านขั้นตอนการคิดวิเคราะห์มาเป็นอย่างดีและนำจุดเด่นขององค์กรมาปรับใช้ ก่อนออกมาเป็นข้อเสนอให้กับทั้งพนักงานเพื่อทำให้อยู่กับองค์กรไปนานๆ กับบุคคลภายนอกที่กำลังจะเข้ามา หลังจากที่ได้ EVP มาแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการประกาศ EVP ขององค์กรออกสู่โซเชียล

ทำไมต้องทำ Employer Branding ?

เสริมสร้างชื่อเสียงขององค์กร
การทำ Employer Branding ให้เข้มแข็งนั้นจะช่วยสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับองค์กร การสร้างสิ่งดีๆหรือประสบการณ์ที่ดี ไม่ว่าจะกับบุคลากรภายใน ภายนอก หรือลูกค้า ย่อมเกิดการพูดถึงบอกต่อในทางบวก เกิดเป็นความผูกพันธ์ ความเชื่อมั่นของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์สินค้าหรือบริการ ในฐานะนายจ้างหรือเจ้าของธุรกิจถือว่าเป็นความสำเร็จในด้านหนึ่ง

เพื่อดึงดูดบุคลกรมีที่ความสามรถ
ในตลาดแรงงานที่มีการแข่งขันสูง องค์กรจำเป็นต้องมีความโดดเด่นเพื่อดึงดูดบุคลากรที่ดีที่สุด การสร้าง Employer Branding ที่มีประสิทธิภาพช่วยสร้างชื่อเสียงในเชิงบวกต่อองค์กร ทำให้เป็นสถานที่ทำงานที่น่าดึงดูดใจ

สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง
การสร้างแบรนด์ไม่ได้แค่เน้นไปทางชื่อเสียงของนายจ้างเพียงเท่านั้นแต่การสร้างแบรนด์ให้แก่บุคลากรก็เป็นสิ่งที่สำคัญ การทำแบรนด์ของบุคลากรช่วยทำให้องค์กรมีความโดดเด่นกว่าคู่แข่งในตลาดได้มาก การแสดงถึงสภาพแวดล้อมของบุลคากรภายในองค์กร สวัสดิการ ความก้าวหน้าทางการงาน การเน้นย้ำถึงปัจจัยเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก จะสามารถทำให้องค์กรดึงดูดบุลคลากรที่ต้องการสังคมและวัฒนธรรมแบบเดียวกันกับองค์กรโดยที่ไม่จำเป็นต้องตามหา นี่ก็คือ Employer Branding ที่ช่วยในการสร้างความแตกต่างขององค์กรกับคู่แข่ง

สร้างความผูกพันธ์ของบุคลากรกับองค์กร
บุคลากรจะมีความรู้สึกผูกพันธ์กับตัวองค์กร ยอมรับในค่านิยมต่างๆภายในองค์กรและทำให้เชื่อมั่นในวิสัยทัศ รวมถึงสร้างเป้าหมายร่วมกัน ทำให้บุคลากรภายในมีแรงจูงใจในการทำงานงานก็ย่อมออกมามีคุณภาพ

มีผลต่องาน Recruitment อย่างไร ?

การทำ Employer Branding นั้นมีบทบาทสำคัญในกระบวนการสรรหาบุคลากรโดยตรง เมื่อองค์กรเป็นที่รู้จักต่อบุคลากรภายนอกแล้ว ย่อมมีผู้คนจำนวนมากที่อยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรและเมื่อมีโอกาสหรือทีม Recruitment ต้องการคนเพิ่ม คนกลุ่มนี้ก็จะเข้าหาองค์กรเอง

ข้อดีการทำ Employer Branding

ข้อดีของ Employer Branding

องค์กรมีความโดดเด่นกว่าคู่แข่ง
ถือเป็นความได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งถ้าองค์กรของเรามีชื่อเสียงและเป็นที่พูดถึงมากกว่าคู่แข่งในตลาดงาน องค์กรที่ทำ Employer Branding นั้นจะเป็นที่จับตามองของเหล่าแรงงานเมื่อมีโอกาสกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะเลือกองค์กรของเราก่อน

การหาบุคลากกรง่ายขึ้น
การทำ Employer Branding ที่ดีส่งผลทำให้องค์กรเป็นที่รู้จักต่อบุคลากรภายนอก ทำให้มีผู้คนเข้ามาสมัครงานมากขึ้น แล้วยังได้บุคลกรที่มีคุณภาพตรงกับวัฒนธรรมองค์กร การมีสวัสดิการที่ดีย่อมเป็นเหตุผลข้อแรกๆ ที่ผู้คนมักจะนำไปตัดสินใจในการสมัครงาน

รักษาบุคลากรที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรได้นาน
เมื่อสรรหาบุคลากรนั้นยากแล้วแล้วอีกข้อหนึ่งที่สำคัญคือการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้อยู่กับองค์กรไปนานๆ เป็นเรื่องยากกว่า แต่ถ้าองค์กรมีสวัสดิการ สร้างวัฒนธรรมและค่านิยมที่ดีให้กับบุคลากรภายในแล้วจะทำให้บุคลากรมีความจงรักภัคดีต่อตัวองค์กรแล้วก็อยากจะทำงานให้กับองค์กรไปเรื่อย ๆ

สังคมและวัฒนธรรมองค์กรที่ดีจะส่งผลให้งานออกมาดี
เรื่องจริงเป็นดั่งคำที่ว่า “วัฒนธรรมองค์กรที่ดีย่อมทำให้งานออกมาดีเสมอ” การสร้างแบรนด์ขององค์กรเรื่องสังคมและวัฒนธรรมในที่ทำงานนั้นเป็นเรื่องต้นๆที่ควรนึกถึง เพราะมันคือสิ่งที่บุคลากรที่เข้ามาทำงานจะสามารถสัมผัสได้ทันทีตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาภายในองค์กร

ข้อควรระวังเมื่อทำ Employer Branding

การสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงภายในองค์กร การทำ Employer Branding นั้นเป็นการสร้างภาพลักที่ดีให้ทางองค์กร แต่ไม่ควรจะเกินจริงจนเกินไปเพื่อให้บุคคลภายนอกรับรู้แล้วอยากจะเข้ามาทำงานด้วยนั้นไม่ผิดหวังที่ได้เข้ามา ทางองค์กรควรจะทำอย่างที่สื่อออกไปด้วยจริงๆ เพื่อไม่ให้เป็นการหลอกลวง ซึ่งจะเกิดการบอกต่อแล้วเกิดเป็นภาพลักษณ์ด้านลบกับองค์กรได้ในภายหลัง

สรุปเนื้อหาทั้งหมด

Employer Branding เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีโดยการใช้ EVP ให้แก่องค์กรทำให้องค์กรโดดเด่นกว่าคู่แข่งในเปรียบเสมือนเป็นข้อเสนอด้านต่างๆ วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยมองค์กร สวัสดิการของพนักงาน ให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นทำให้พนักงานและบุคคลภายนอกมีความไว้เนื้อเชื่อใจ มีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับองค์กร Employer Branding ก็เลยเปรียบเสมือนกับการสร้างแบรนสินค้าชนิดหนึ่งเป็นการขายจุดเด่นและสรรพคุณของสินค้านั้น สร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้าทำให้สินค้ามีภาพลักษณ์ที่ดีและทำให้ผู้บริโภคอยากจะใช้สินค้านั้นและ Employer Branding ยังส่งผลดีต่อเนื่องไปยัง Recruitment ขององค์กรเมื่อองค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีเป็นที่ต้องการของกลุ่มแรงงานแล้วเรื่องการจัดสรรหาคนก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากอีกต่อไป เพราะตัวเลือกหลักของเขาก็คือเรา

 

หากสนใจบริการ Recruitment Full Service พร้อมกับการทำ Employer Branding สามารปรึกษาได้ฟรี ได้ที่
เบอร์โทร: 021233862
Line@: @dreamteam
หรือสามารถดูรายละเอียดข้อมูลบริการ: https://www.dreamteampayrolloutsource.co.th/recruitment-service-4/

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *