Tag Archives: เปลี่ยนรพ.ประกันสังคม

ใกล้หมดเขตแล้ว เช็คเลย !! เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2565

ในแต่ละปีนั้นๆ ประกันสังคม ได้มีการแจ้งให้ผู้ประกันตนที่มีความประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี