กระบวนการในการสรรหาบุคคล ที่มีความรู้ความสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับองค์กรของลูกค้าเพื่อเข้าไปปฎบัติงานในองค์กรของลูกค้าเพื่อพัฒนาองค์กรของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

กระบวนการนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่การวางแผนการคัดเลือกและการสื่อสารให้เกิดแรงจูงใจให้กับผู้สมัครและจะสิ้นสุดกระบวนการเมื่อองค์กรรับบุคคลนั้นเข้าทำงาน

บริษัท ดรีมทีม เพย์โรล เอาท์ซอร์ส เซอร์วิส จำกัด เรามุ่งเน้นในการสรรหาพนักงานและผู้เชี่ยวชาญในระดับอาวุโสหรื่ออื่นๆ ตามที่ลูกค้ากำหนด

กระบวนการสรรหาให้กับองค์กรของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพในขอบเขตงานของแต่ละตำแหน่ง

พร้อมทั้งสรรหาบุคคลที่เหมาะสมกับองค์กรของลูกค้าและช่วยให้ผู้สมัครเริ่มงานได้อย่างราบรื่นด้วยความเชี่ยวชาญ

กระบวนการทำงานหลัก

ความสำคัญของการสรรหาบุคลากร

ข้อดีของการใช้บริการ Recruitment

ลดค่าใช้จ่ายในการลงโฆษณาประกาศรับสมัครงาน

ประหยัดเวลาในการสรรหามีบุคลากรมาทดแทนในตำแหน่งงานที่ขาดทันที

หากไม่พอใจ มีการรับประกันในกรณีที่สรรหาบุคลากรทดแทนให้ในกรณีที่พนักงานลาออกหรือขาดงานไปตามระยะเวลาที่กำหนด

อัตราค่าบริการสรรหาบุคลากร

คิดตามระยะเวลาการรับประกัน ดังนี้

Small

รับประกัน

30 วัน

คิดค่าบริการ

1.0 เท่าของเงินเดือน

ขอใบเสนอราคา

Medium

รับประกัน

90 วัน

คิดค่าบริการ

1.5 เท่าของเงินเดือน

ขอใบเสนอราคา

Large

รับประกัน

120 วัน

คิดค่าบริการ

1.8 เท่าของเงินเดือน

ขอใบเสนอราคา

คำถามที่พบบ่อย

ระยะเวลารับประกันกี่วัน ?

ระยะเวลารับประกันจะมีทั้งหมด 3 รูปแบบ ทั้ง 3 รูปแบบราคาก็จะแตกต่างกันตามการรับประกันครับ

  1. รับประกัน 30 วัน หากพนักงานลาออกก่อน 30 วันจะหาพนักงานทดแทนให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  2. รับประกัน 90 วัน หากพนักงานลาออกก่อน 90 วันจะหาพนักงานทดแทนให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
  3. รับประกัน 120 วัน หากพนักงานลาออกก่อน 120 วันจะหาพนักงานทดแทนให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
คิดค่าบริการการยังไง ?

คิดตามระยะเวลาการรับประกัน ดังนี้

  1. รับประกัน 30 วัน คิดค่าบริการ 1.0 เท่าของเงินเดือน
  2. รับประกัน 90 วัน คิดค่าบริการ 1.5 เท่าของเงินเดือน
  3. รับประกัน 120 วัน คิดค่าบริการ 1.8 เท่าของเงินเดือน

วิธีคิดอัตราค่าบริการ

การคิดค่าบริการ ยกตัวอย่างเช่น ทางลูกค้าตกลงรับพนักงานคนนี้เข้าทำงานในเงินเดือนที่ 15,000 บาทต่อเดือน ทางเราจะเอาเงินเดือนคูณด้วยระยะเวลารับประกันตามที่ลูกค้าเลือก

  1.  หากเลือกรับประกัน 30 วัน 15,000 x 1.0 = 15,000 บาท
  2. หากเลือกรับประกัน 90 วัน 15,000 x 1.0 = 22,500 บาท
  3. หากเลือกรับประกัน 120 วัน 15,000 x 1.0 = 27,000 บาท

หมายเหตุ: ราคานี้ยังไม่รวม vat 7% นะครับ